0 รายการ

สินค้า / บริการ

ยำยำรสต้มยำหมูสับ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสต้มยำหมูสับ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

ยำยำรสต้มยำหมูสับ 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสต้มยำหมูสับ 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสเย็นตาโฟต้มยำ 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสเย็นตาโฟต้มยำ 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสเย็นตาโฟต้มยำ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสเย็นตาโฟต้มยำ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

ยำยำรสต้มยำทะเลหม้อไฟ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสต้มยำทะเลหม้อไฟ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

ยำยำรสต้มยำทะเลหม้อไฟ 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสต้มยำทะเลหม้อไฟ 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสหมูสับ 60 กรัม ชุด 10 ซอง

49 บาท

ยำยำรสหมูสับ 60 กรัม ชุด 10 ซอง

ยำยำรสหมูสับ 60 กรัม กล่อง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสหมูสับ 60 กรัม กล่อง 30 ซอง

ยำยำรสหมูสับ 60 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสหมูสับ 60 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสต้มยำกุ้ง 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสต้มยำกุ้ง 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสต้มยำกุ้ง 55 กรัม ลัง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสต้มยำกุ้ง 55 กรัม ลัง 30 ซอง

ยำยำรสต้มยำกุ้ง 55 กรัม ชุด 10 ซอง

49 บาท

ยำยำรสต้มยำกุ้ง 55 กรัม ชุด 10 ซอง

ยำยำรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 55 กรัม ชุด 10 ซอง

49 บาท

ยำยำรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 55 กรัม ชุด 10 ซอง

ยำยำรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

ยำยำรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสผัดขี้เมาแห้ง 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสผัดขี้เมาแห้ง 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสผัดขี้เมาแห้ง 55 กรัม ลัง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสผัดขี้เมาแห้ง 55 กรัม ลัง 30 ซอง

ยำยำรสผัดขี้เมาแห้ง 55 กรัม ชุด 10 ซอง

50 บาท

ยำยำรสผัดขี้เมาแห้ง 55 กรัม ชุด 10 ซอง

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม ชุด 10 ซอง

49 บาท

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม ชุด 10 ซอง

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม กล่อง 30 ซอง

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม มัด 90 ซอง

400 บาท

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม มัด 90 ซอง

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม 30 ซอง

137 บาท

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม 30 ซอง

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม ชุด 10 ซอง

49 บาท

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม ชุด 10 ซอง

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม ชุด 6 ซอง

32 บาท

ยำยำรสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 55 กรัม ชุด 6 ซอง

ยำยำรสต้มยำทะเลหม้อไฟ 55 กรัม ชุด 6 ซอง

32 บาท

ยำยำรสต้มยำทะเลหม้อไฟ 55 กรัม ชุด 6 ซอง

ยำยำรสต้มยำหมูสับ 55 กรัม ชุด 6 ซอง

32 บาท

ยำยำรสต้มยำหมูสับ 55 กรัม ชุด 6 ซอง

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม ชุด 6 ซอง

32 บาท

ยำยำรสสุกี้ 55 กรัม ชุด 6 ซอง

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้ง 80 กรัม ลัง 24 ซอง

124 บาท

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้ง 80 กรัม ลัง 24 ซอง

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 80 กรัม ลัง 24 ซอง

124 บาท

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 80 กรัม ลัง 24 ซอง

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 80 กรัม แพค 6ซอง

55 บาท

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้น 80 กรัม แพค 6ซอง

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้ง 80 กรัม แพค 6ซอง

55 บาท

ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้ง 80 กรัม แพค 6ซอง

มาม่าออเรียลทัล ชุด 4 ซอง

57 บาท

มาม่าออเรียลทัล ชุด 4 ซอง

มาม่ารสต้มแซบชุด 6 ซอง

32 บาท

มาม่ารสต้มแซบชุด 6 ซอง

มาม่าเส้นหมี่ต้มยำกุ้ง ชุด 6 ซอง

33 บาท

มาม่าเส้นหมี่ต้มยำกุ้ง ชุด 6 ซอง

มาม่าเส้นเล็กต้มยำ ชุด 6 ซอง

33 บาท

มาม่าเส้นเล็กต้มยำ ชุด 6 ซอง

มาม่าเส้นใหญ่ต้มยำ ชุด 6 ซอง

33 บาท

มาม่าเส้นใหญ่ต้มยำ ชุด 6 ซอง

มาม่าเส้นใหญ่เย็นตาโฟ ชุด 6 ซอง

33 บาท

มาม่าเส้นใหญ่เย็นตาโฟ ชุด 6 ซอง

มาม่ารสหมูน้ำตก ชุด 6 ซอง

32 บาท

มาม่ารสหมูน้ำตก ชุด 6 ซอง

มาม่ารสแกงเขียวหวานไก่ ชุด 6 ซอง

32 บาท

มาม่ารสแกงเขียวหวานไก่ ชุด 6 ซอง

มาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้น ชุด 6 ซอง

32 บาท

มาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้น ชุด 6 ซอง

มาม่ารสเป็ดพะโล้ ชุด 6 ซอง

32 บาท

มาม่ารสเป็ดพะโล้ ชุด 6 ซอง

มาม่าเส้นหมี่น้ำใสชุด 10 ซอง

53 บาท

มาม่าเส้นหมี่น้ำใสชุด 10 ซอง

มาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นชุด 10 ซอง

53 บาท

มาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นชุด 10 ซอง

มาม่ารสต้มยำกุ้งชุด 10 ซอง

53 บาท

มาม่ารสต้มยำกุ้งชุด 10 ซอง

มาม่ารสหมูสับต้มยำน้ำข้นชุด 10 ซอง

53 บาท

มาม่ารสหมูสับต้มยำน้ำข้นชุด 10 ซอง

มาม่ารสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟชุด 10 ซอง

53 บาท

มาม่ารสเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟชุด 10 ซอง

มาม่ารสหมูสับชุด 10 ซอง

53 บาท

มาม่ารสหมูสับชุด 10 ซอง

มาม่าชุด 10 ซอง+ชามไมโครเวฟ

53 บาท

มาม่าชุด 10 ซอง+ชามไมโครเวฟ

มาม่าเส้นหมี่ซอง 60 กรัม ทุกรส กล่อง 30 ซอง

154 บาท

มาม่าเส้นหมี่ซอง 60 กรัม ทุกรส กล่อง 30 ซอง

มาม่าบะหมี่ซอง 55 กรัม ทุกรส กล่อง 30 ซอง

150 บาท

มาม่าบะหมี่ซอง 55 กรัม ทุกรส กล่อง 30 ซอง

มาม่าบิ๊กแพ็ครสหมูสับ 90กรัม กล่อง 24 ซอง

163 บาท

มาม่าบิ๊กแพ็ครสหมูสับ 90กรัม กล่อง 24 ซอง

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้ง 90กรัม กล่อง 24 ซอง

163 บาท

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้ง 90กรัม กล่อง 24 ซอง

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้งน้ำข้น90กรัม กล่อง 24 ซอง

163 บาท

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้งน้ำข้น90กรัม กล่อง 24 ซอง

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้งน้ำข้น90กรัม แพค 4ซอง

29 บาท

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้งน้ำข้น90กรัม แพค 4ซอง

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้ง90กรัม แพค 4ซอง

29 บาท

มาม่าบิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้ง90กรัม แพค 4ซอง

มาม่าบิ๊กแพ็ครสหมูสับ90กรัม แพค 4ซอง

29 บาท

มาม่าบิ๊กแพ็ครสหมูสับ90กรัม แพค 4ซอง

มาม่าคัพใหญ่ทุกรส แพค 6 ถ้วย

73 บาท

มาม่าคัพใหญ่ทุกรส แพค 6 ถ้วย

มาม่าคัพเล็ก รสหมูสับ/ต้มยำกุ้ง/ต้มยำกุ้งน้ำข้น แพ

56 บาท

มาม่าคัพเล็ก รสหมูสับ/ต้มยำกุ้ง/ต้มยำกุ้งน้ำข้น แพค 6 ถ้วย

บะหมี่ซื่อสัตย์สึนามิมิลค์ซีฟูดส์คัพ แพค 3 ถ้วย

51 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์สึนามิมิลค์ซีฟูดส์คัพ แพค 3 ถ้วย

บะหมี่ซื่อสัตย์โวลเคโนคัพ แพค 3 ถ้วย

49 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์โวลเคโนคัพ แพค 3 ถ้วย

บะหมี่ซื่อสัตย์ รสต้มยำกุ้ง/ต้มยำกุ้งน้ำข้นคัพ แพค

36 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์ รสต้มยำกุ้ง/ต้มยำกุ้งน้ำข้นคัพ แพค 3 ถ้วย

บะหมี่ซื่อสัตย์ รสต้มยำกุ้ง/ต้มยำกุ้งน้ำข้นซอง 60

35 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์ รสต้มยำกุ้ง/ต้มยำกุ้งน้ำข้นซอง 60 กรัม แพค 6 ซอง

บะหมี่ซื่อสัตย์ ไก่กระเทียมซอง 60 กรัม กล่อง 30 ซอ

143 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์ ไก่กระเทียมซอง 60 กรัม กล่อง 30 ซอง

บะหมี่ซื่อสัตย์ ไก่กระเทียมซอง 60 กรัมแพค 6 ซอง

36 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์ ไก่กระเทียมซอง 60 กรัมแพค 6 ซอง

บะหมี่ซื่อสัตย์ ไก่กระเทียมคัพ แพค 3

36 บาท

บะหมี่ซื่อสัตย์ ไก่กระเทียมคัพ แพค 3

ยำยำช้างน้อยรสต้มยำกุ้ง แพค 12 ซอง

29 บาท

ยำยำช้างน้อยรสต้มยำกุ้ง แพค 12 ซอง

ยำยำช้างน้อยรสบาร์บีคิว แพค 12 ซอง

29 บาท

ยำยำช้างน้อยรสบาร์บีคิว แพค 12 ซอง

ยำยำช้างน้อยรสโนริสาหร่าย แพค 12 ซอง

29 บาท

ยำยำช้างน้อยรสโนริสาหร่าย แพค 12 ซอง

ยำยำช้างน้อยรสข้าวโพด แพค 12 ซอง

29 บาท

ยำยำช้างน้อยรสข้าวโพด แพค 12 ซอง

ยำยำช้างน้อยรสเลมอน แพค 12 ซอง

29 บาท

ยำยำช้างน้อยรสเลมอน แพค 12 ซอง

ไวไวควิกรสต้มโคล้ง/รสหมูสับต้มยำ/รสต้มโคล้ง 30ซอง

145 บาท

ไวไวควิกรสต้มโคล้ง/รสหมูสับต้มยำ/รสต้มโคล้ง 30ซอง

ไวไวบะหมี่ชุดปรุงสำเร็จ 10ซอง

49 บาท

ไวไวบะหมี่ชุดปรุงสำเร็จ 10ซอง

ไวไวบะหมี่รสหมูสับชุด10ซอง

49 บาท

ไวไวบะหมี่รสหมูสับชุด10ซอง

มาม่ารสหมูสับ/ต้มยำกุ้ง ชุด10 ซอง

53 บาท

มาม่ารสหมูสับ/ต้มยำกุ้ง ชุด10 ซอง

มาม่ารสหมูสับ/ต้มยำกุ้ง 30 ซอง

152 บาท

มาม่ารสหมูสับ/ต้มยำกุ้ง 30 ซอง

ยำยำคัพเต็มๆ 60 กรัม ทุกรส ลัง 36 ถ้วย

378 บาท

ยำยำคัพเต็มๆ 60 กรัม ทุกรส ลัง 36 ถ้วย

ยำยำจัมโบ้ชุด 10 ซองทุกรส

49 บาท

ยำยำจัมโบ้ชุด 10 ซองทุกรส

ยำยำจัมโบ้ 30 ซองทุกรส

137 บาท

ยำยำจัมโบ้ 30 ซองทุกรส


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

สั่งสินค้าออนไลน์ โทร.043-811752 // 090-2693948 โอนเข้าบัญชี //แจ้งเก็บเงินปลายทาง ให้ลูกค้าแจ้งสถานที่ส่งสินค้า โดยเข้าไลน์

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กาฬสินธุ์ พร้อมย์เพย์ 046-355-100-035
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี กาฬสินธุ์ หจก.นิวกันเอง 773-000-0205
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กาฬสินธุ์ นายสุริยะ ศิวบวรวัฒนา 005-327-6091
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กาฬสินธุ์ นายสุริยะ ศิวบวรวัฒนา 578-301-4849

ติดต่อเรา

รายละเอียด

GMART KALASIN
189/28 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

: 0-4381-1752//090-2693948

: 0-4381-1752

: gmart.kalasin@gmail.com

: 08.00-18.30